ZROZENÍ SVĚTLA

V ten den andělé v podobě mlžných par

sestupovaly sem k nám

až všechno

křídlatým mlhovím pohlceno bylo

silueta města i klenba bran

Svět ve Světle náhle se nám zjevil

nepoznán

stál a pozastaven prodlíval

nebesa chvěla se

To Světlem svěcen byl svět

a Světlo ve světě

ukotveno bylo tam

kde kdysi stával chrám

Žádné komentáře

Napište k tomuto příspěvku komentář