Zrození hlasu – odhaluji svou skrytou krásu

Tvůrčí objevování hlasu, cesta pro každého, kdo touží rozvíjet potenciál svého hlasu, kultivovat a zušlechťovat své hlasové vyjádření. Naučit se naslouchat hudbě, která nás obklopuje i té, která vychází z našeho nitra. Vytušovat rytmus v chvění listů, či záblescích světla na vodní hladině. Naše tělo se tak může stát neobyčejným hudebním nástrojem, skrze který tuto skrytou

Kouzlo rozjímání

Jsem okouzlena pokaždé, když se vydám na schůzku s živly a přírodou. Setkání s Všehomírem vevnitř a vlastně i zvenčí. VŠEHOMÍR je slovo, jehož význam jsme dosud plně neukotvili, je to jakýsi druh „souladného vědomí“, vyladění se, splývání a splynutí. Prožívám to denně, jen se tak procházím a pozoruji OČI PŘÍRODY, jak se na ONA ŽIVA na