Obejmi svůj strach

Měla jsem dnes v noci sen o strachu, o vnitřní nejistotě. Jestli to zvládnu, vyšplhat až na vrchol a přitom nespadnout a nepodlehnout závrati. Pak se uprostřed té skalní stěny otevřelo okno a někdo mi podal ruku a pomohl mi dovnitř. Ne, nebyl to jen sen, zažívám to denně velmi reálně své malé i velké strachy, ale přesto se mi v poslední době jeví, že to, co prožívám, není ani černé ani bílé, prostě je to mnohdy velmi černobílé. Není nahoře a dole, uvnitř a venku, láska a strach, ale prolínání obojího, spletitost barev, cest a pocitů, živoucí proud sil, které se spojují a mísí uvnitř nás …

Obejmi svůj strach, znělo mi v uších a já se rozhodla vykročit do prázdna, se strachem i vírou, s obavami i pevnou nadějí, se vším co ke mně i k životu neoddělitelně patří. A pak, pak už to znáte, probudila jsem se do života, do barev, do pocitů, do světla …

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zrození hlasu – odhaluji svou skrytou krásu

Tvůrčí objevování hlasu, cesta pro každého, kdo touží rozvíjet potenciál svého hlasu, kultivovat a zušlechťovat své hlasové vyjádření. Naučit se naslouchat hudbě, která nás obklopuje i té, která vychází z našeho nitra. Vytušovat rytmus v chvění listů, či záblescích světla na vodní hladině. Naše tělo se tak může stát neobyčejným hudebním nástrojem, skrze který tuto skrytou hudbu zachytíme, vyjádříme a zesílíme. Spojí se tak svět vně i svět uvnitř a prolnou se do symfonie souzvuků a nevídaných harmonií. Stačí jen zavřít oči, ponořit se do sebe, naladit se, otevřít své srdce a nebát se experimentovat a vášnivě až nevázaně a svobodně tvořit, tóny, zvuky, rytmus, pulsovat se vším kolem, proniknout světy o kterých jsme měli pouze matné tušení. Uvolnit to niterné nadšení, touhu hrát si, tvořit, smát se, křičet, radovat se, plakat a ve velkolepém úžasu pak zůstat němý …

Co všechno vám práce s hlasem může přinést? Především se začnete spojovat sami se sebou, zesílí vaše vědomí sebe sama. Uvolníte v sobě tvůrčí sílu, naučíte se spontánně vyjadřovat pocity a emoce. Spojíte hlasem to co je uvnitř s tím, co k vám přichází zvenčí. Zabydlíte se ve svém těle, sladíte pohyby s vaším hlasovým vyjádřením. Budete se pohybovat a vyjadřovat více sebejistě, s lehkostí. Začnete si uvědomovat, jak důležité může být, dát do souladu vnitřní pocit, postoj těla a naladění hlasu, jak mocná a účinná potom budou vaše slova. Postupně zmizí všechna nejistota a nervozita. To všechno a ještě mnohem více…

Pojďte spolu se mnou nalézat v hudbě sebe, ano, vyžaduje to jistou dávku odvahy a vytrvalosti, ale to úsilí jistě za to stojí, věřte mi …

 

Kouzlo rozjímání

DSC04316Jsem okouzlena pokaždé, když se vydám na schůzku s živly a přírodou. Setkání s Všehomírem vevnitř a vlastně i zvenčí. VŠEHOMÍR je slovo, jehož význam jsme dosud plně neukotvili, je to jakýsi druh „souladného vědomí“, vyladění se, splývání a splynutí. Prožívám to denně, jen se tak procházím a pozoruji OČI PŘÍRODY, jak se na ONA ŽIVA na mne upřeně a soustředěně dívá a já jí její pozorné pohledy se stejnou intenzitou vracím. Stává se mi často, že po nějakém čase se naše pohledy protnou takovým způsobem, že se mi otevře okno, kam … to zatím nevím, jen cítím jak mým tělem začne pronikat proud živoucí síly, roste a sílí.

Zjišťuji, že mé tělo je neobyčejným nástrojem, je pokladnicí kouzel. Teď už vím, že Žena se může stát mostem mezi Nebem a Zemí. Je jejím  naplněním procítit, zvnitřnit a tak ukotvit ve svém těle esenci přírody, vody, ohně, vzduchu a tím je pozvat dovnitř, je to způsob jakým se Země skrze nás může Uzdravit a my s ní …