Domů

Vítejte na mých stránkách, věřím, že jste tady správně. Na stránkách vědomého a láskyplného DOTEKU.

Vnímám dotek jako důležitý nástroj k poznání sebe sama. Doteky nás provázejí od samého vtělení na tento svět, nejprve se dotýkáme zevnitř lůna naší matky, prociťujeme její doteky zvenčí. Při porodu prožíváme celým tělem pohyby, které nás vedou ven do Světa, a opět nás zahrnují doteky našich blízkých, poté co projdeme branou zrození. Vlastně celý život nás vedou a proměňují …

Cítím, že skrze dotek se nám může dostat přijetí, pochopení, lásky, naplnění i proměny. Mám však na mysli onen vědomý, láskyplný, pravdivý a plně přítomný dotek. Ten, který léčí nás samotné, ale je schopen léčit i druhé. Léčení pak začíná tam, kde si uvědomíme, že nejsme od druhých odděleni. Tam, kde se doteky dotýkají našeho nitra a pronikají až k samé podstatě našeho bytí.

Jana Šťastná